Projecten

Binnen de gemeenten Stadskanaal streven we naar een optimale verbinding tussen diverse lokale en landelijke projecten op het gebied van sport en gezondheid. Daarnaast is Welstad als organisatie binnen de gemeente Stadskanaal actief binnen het sociaal domein waardoor er vanuit een breed perspectief wordt gekeken naar de uitvoering.

Lokaal Sportakkoord #leeft

De gemeente Stadskanaal is een gemeente met een zeer ruim aanbod aan sport- en beweeg activiteiten. De rand voorwaarden om lekker te gaan sporten en bewegen zijn aanwezig, de uitdaging ligt in hoe er meer inwoners gemotiveerd kunnen worden om dit ook ´gewoon´ te gaan doen. 

Met dit lokale sportakkoord wordt beoogd dat nog meer inwoners uit de gemeente Stadskanaal sporten “gewoon gaan doen!”

Download Lokaal Sportakkoord Stadskanaal

Lokaal Preventie Akkoord

Lokaal Preventie Akkoord Stadskanaal Samen op eigen kracht vooruit!

Het duurzaam veranderen van gedrag vraagt 2 generaties. In Stadskanaal groeien relatief veel kinderen op in gezinnen waar veel gerookt wordt, minder gezonde maaltijden aangeboden worden, groente en fruit niet standaard beschikbaar zijn en waar bovenmatig alcohol genuttigd wordt. De reikwijdte van dit preventieakkoord beslaat 3 jaar, niet de periode die nodig is om een daadwerkelijke gedragsverandering te realiseren die terug te zien is in gezondheidscijfers, maar met de inzet die gepleegd wordt kan dit proces wel in gang worden gezet!

Download Lokaal Preventie Akkoord Stadskanaal

JOGG — Samen maken we gezond gewoon

Met deze lokale integrale aanpak maken we samen de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien structureel gezonder.

Meer info volgt.